Μία από τις πρώτες οικονομικές μας υποχρεώσεις για το 2024 ήδη ξεκίνησε και μιλάμε φυσικά για την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας! Διάβασε, λοιπόν, προσεκτικά την παρακάτω ενημέρωση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και βάλε υπενθύμιση για να μην χάσεις τις προθεσμίες!

Πού, πότε, πώς

• Η ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας έχει ξεκινήσει από την Πέμπτη 04/01/2024.
• Τελευταία ημέρα ανανέωσης είναι η Δευτέρα, 11/03/2024 ως τις 24:00 (μεσάνυκτα).
• Η διάρκεια των νέων αδειών κυκλοφορίας που θα εκδοθούν μπορεί να είναι για τρεις, έξι, εννιά ή δώδεκα μήνες.
• Για ανανεώσεις που θα γίνουν μετά τη Δευτέρα, 11/03/2024 θα υπάρξει επιβάρυνση που θα ισούται με το άθροισμα του ποσού των 10 ευρώ και ποσού ίσου με το 10% της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο ποσό για το τρέχον έτος.
• Για να υποβληθεί η άδεια κυκλοφορίας θα πρέπει να υπάρχει α) πιστοποιητικό καταλληλότητας και β) ασφάλεια.

Η ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας γίνεται με 4 τρόπους:

1. Διαδικτυακά
2. Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη
3. Στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
4. Στα Επαρχιακά Γραφεία του ΤΟΜ (Τμήματος Οδικών Μεταφορών)

Σημαντικές πληροφορίες

– Όσοι ανανέωσαν την άδειά τους το 2023 αλλά δεν προτίθενται να την ανανεώσουν για το 2024, θα πρέπει να υποβάλουν ειδοποίηση για ακινητοποίση του οχήματός τους (γίνεται και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του ΤΟΜ).
– Αν δεν ανανεώθηκε η άδεια κυκλοφορίας ενός οχήματος για το έτος 2023 και δεν υποβλήθηκε αίτηση ακινητοποίησης, το όχημα διαγράφεται από το μητρώο του ΤΟΜ, εκτός και αν καταβληθεί το τέλος για το 2023 και ανανεωθεί η άδεια για το 2024 εντός προθεσμίας (11.03.2024).
– Σε περίπτωση καταστροφής του οχήματος, πρέπει να υποβληθεί το έντυπο ΤΟΜ 98Α για ακύρωση εγγραφής του οχήματος, συνοδευόμενο από το πιστοποιητικό καταστροφής, ώστε να απαλλαγεί ο ιδιοκτήτης από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας που θα ισχύει από την ημερομηνία καταστροφής του οχήματος. Το πιστοποιητικό καταστροφής εκδίδεται από αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων οχημάτων.

Και μαζί με την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας σου, μην παραλείψεις και την ανανέωση της ασφάλισης του οχήματός σου στην Αnytime, ώστε το 2024 να ξεκινήσει δυναμικά, με πολλές ασφαλείς διαδρομές!