Skip to content
μενού

Όροι Χρήσης

Ο δικτυακός τόπος https://blog.anytimeonline.com.cy/ φιλοξενεί στην ιστοσελίδα του Blog χρηστών, μέσω του οποίου πραγματοποιούνται αναρτήσεις ενημερωτικού περιεχομένου γενικότερου ασφαλιστικού ενδιαφέροντος. Το Blog διαχειρίζεται από την  ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ («Εμείς» ή «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ»). Είμαστε ανώνυμη εταιρεία συσταθείσα στην Ελλάδα με Αριθμό Μητρώου 000914001000 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και διεξάγουμε ασφαλιστικές εργασίες. Είμαστε επίσης εγγεγραμμένοι στον Έφορο Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αλλοδαπή εταιρεία με αρ. εγγραφής ΑΕ 3036 και λειτουργούμε υποκατάστημα ασφαλιστικών εργασιών στην Κύπρο, με έδρα στη διεύθυνση Γρίβα Διγενή 42-44, 1080, στην Λευκωσία.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες και τους όρους χρήσης (οι «Όροι Χρήσης») προτού κάνετε χρήση του Blog.

1. Όταν κάνετε χρήση του Blog, επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης και ότι θα συμμορφώνεστε με αυτούς. Εάν δεν αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης, μην κάνετε χρήση του Blog.

2. Η ευθύνη των αναρτήσεων στο Blog και του περιεχομένου τους ανήκει αποκλειστικά στους συντάκτες αυτών, ρητώς αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ. Το ίδιο ισχύει και για τα σχόλια που αναρτώνται από τους χρήστες του Blog.

2. Για τα Cookies και για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ισχύουν ανάλογα και για το Blog αυτά που ισχύουν για τον διαδικτυακό τόπο www.anytimeonline.com.cy. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα cookies και για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, δέστε την σχετική πολιτική που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο https://blog.anytime.com.cy/cookie-policy/

3. Ο επισκέπτης του Blog κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/αναρτήσεων παρέχεται «όπως είναι», χωρίς δυνατότητα τροποποίησης ή άλλης παρέμβασης από τους χρήστες. Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο που βρίσκεται στο Blog (ενδεικτικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, σχέδια, κείμενα, φωτογραφίες, κ.λπ.) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚAN και των εταιριών του Ομίλου INTERAMERICAN. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή ή η αναμετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχόμενου αυτό, χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ.

4. Ο δικτυακός τόπος https://blog.anytimeonline.com.cy/ που φιλοξενεί το Blog αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/ υπηρεσιών.

5. Κάθε επισκέπτης του Blog έχει o ίδιος την ευθύνη πρόσβασης στο Blog. H σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet κ.λπ.). Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα κόστη και τις χρεώσεις που τυχόν επωμιστείτε σε σχέση με τη χρήση του Blog

6. Κάθε επισκέπτης του Blog είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του, καθώς και για τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που θα του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Blog.

7. Κάθε επισκέπτης και χρήστης του Blog οφείλει να:
• Να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία
• Απέχει από οποιαδήποτε παράνομη και καταχρηστική δραστηριότητα.
• Επανορθώνει οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί στην Anytime και στις εταιρείες του Ομίλου Εταιριών ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ή σε τρίτα πρόσωπα, από παράνομη και υπαίτια χρήση του Blog.

8. Η ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ έχει ι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να υπάρχει ασφάλεια στη χρήση του Blog, αλλά και ακρίβεια και εγκυρότητα των πληροφοριών του Blog. Ωστόσο, δεν δεσμεύεται αλλά ούτε εγγυάται ή αναλαμβάνει ευθύνη για την ασφάλεια και το περιεχόμενο του Blog. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν οι ίδιοι το περιεχόμενο και είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση του Blog.

9. Η ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα του Blog και των υπηρεσιών που προσφέρει. Παρόλα αυτά, η διαθεσιμότητα του Blog μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών και άλλα δίκτυα επικοινωνιών, ή από άλλες αιτίες. Σε κάθε περίπτωση, η ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ έχει το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση, να διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία του συνόλου ή μέρος του Blog και να μεταβάλλει τη φύση ή και το περιεχόμενό του, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή οποιονδήποτε άλλο λόγο.

10. Η ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια κατά τη διάρκεια διαβίβασης των πληροφοριών ή και των εντολών από τον χρήστη. Επιπλέον, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παρεμβολή, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος, εξαιτίας ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

11. Η ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ δεν αναλύει, ούτε ελέγχει τις πληροφορίες που περιέχονται σε τυχόν συνδέσμους ή άλλους δικτυακούς τόπους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους. Η χρήση, η πρόσβαση και η σύνδεση στους συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους, γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των χρηστών, χωρίς ευθύνη της ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ή του πάροχου του Blog.

12. Οι πληροφορίες που παρέχονται στους επισκέπτες του Blog, δεν αποτελούν άμεσες ή έμμεσες συμβουλές ή παροτρύνσεις για χρηματοοικονομική ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη πράξη με οικονομικές συνέπειες γι’ αυτούς. Οι χρήστες του Blog θα πρέπει να αξιολογούν τις πληροφορίες και να ενεργούν ελεύθερα, βασισμένοι στην ιδιωτική βούλησή τους, χωρίς ευθύνη της ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ.

13. Όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του Blog, καθώς η ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες/μέλη του πότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο η ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες/μέλη του Blog.

14. Οι χρήστες Blog συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του και αποδέχονται ακέραιη και αποκλειστική την ευθύνη τους για:
• Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα και προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
• Πρόκληση βλάβης σε ανηλίκους με οποιοδήποτε τρόπο.
• Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
• Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών, με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του Blog.
• Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
• Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του ιστότοπου, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.
• Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του ιστότοπου.
• Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών).

15. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι η ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ και ο πάροχος του Blog δεν κάνουν προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του Blog. Επίσης, η ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ και ο πάροχος του Blog διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν χωρίς ειδοποίηση οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

16. Επισκέπτες/χρήστες του Blog που τυχαίνει να είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Blog που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από το Blog. Σε κάθε ενότητα ή υπηρεσία που μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ ανήθικο υπάρχει προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/ προσβλητικό / ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, η ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ δε φέρει ευθύνη.

17. Ο χρήστης του Blog που κάνει χρήση των υπηρεσιών του για να αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα, παρέχει την άδεια στην ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ, για το χρονικό διάστημα που το περιεχόμενο αυτό αποτελεί μέρος του Blog, να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο που έχει αναρτηθεί για διαφημιστικούς σκοπούς (άλλως, σκοπούς προώθησης).

18. Στο πλαίσιο αυτό, ο χρήστης που αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα συναινεί στην ανάρτηση ή/και δημοσίευση διαφημίσεων από το Blog προς αυτόν στις σχετικές σελίδες/υπηρεσίες.

19. Παράπονο θεωρείται η εκδήλωση δυσαρέσκειας από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οποία σχετίζεται με το Blog. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλετε κάποιο παράπονο ή παρατήρησή σας μπορείτε να απευθύνετε:
• με e-mail στο complaint@anytimeonline.com.cy
• με fax στο 22 200 800
• ταχυδρομικά προς την Επικεφαλής της Λειτουργίας Διαχείρισης Αιτιάσεων ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ κα κα Καίτη Αλεξάνδρου Φωτιάδου  (υποκατάστημα Κύπρου), Γρίβα Διγενή 42-44, 1080, Λευκωσία

20. Με εξαίρεση οποιαδήποτε ευθύνη την οποία δεν μπορεί να αποκλείσει δια νόμου ή που προκύπτει δυνάμει της νομοθεσίας αναφορικά με τη προστασία προσωπικών δεδομένων, η ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ δεν έχει καμία ευθύνη για:
1. οποιαδήποτε ζημιά η οποία δεν ήταν προβλέψιμη σε σας και στην ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ όταν συντάχθηκαν οι Όροι Χρήσης, ή που δεν προκλήθηκε από οποιαδήποτε παραβίαση εκ μέρους μας,
2. επιχειρηματικές απώλειες, και
3. ζημιά σε μη καταναλωτές.

21. Το περιεχόμενο των «Όρων Χρήσης» μπορεί να μεταβληθεί οποιαδήποτε στιγμή, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από το Blog.
Οι επικαιροποιημένοι Όροι Χρήσης θα αναρτώνται στο Blog και, σε περίπτωση που συνεχίσετε να κάνετε χρήση και να εισέρχεστε στην Ιστοσελίδα μετά από τέτοιες αλλαγές, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από οποιεσδήποτε τυχόν τροποποιήσεις στις οποίες προβαίνουμε. Οι επισκέπτες οφείλουν να ελέγχουν το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ώστε να είναι ενήμεροι για την ισχύουσα πολιτική μας, οποιαδήποτε στιγμή.

Μάθε περισσότερα