Skip to content
μενού

Cookies/ Προσωπικά Δεδομένα

Cookies

Τι είναι τα cοοkies και γιατί τα χρησιμοποιεί η INTERAMERICAN;

Είναι μικρά αρχεία κειμένων που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, το κινητό σας ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, όσο βρίσκεστε μέσα στην ιστοσελίδα μας. Τα cookies μάς βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.

Ποια cookies χρησιμοποιεί ο ιστότοπος

Με την πλοήγησή σας στον ιστότοπο της Anytime ενημερώνεστε την πρώτη φορά που εισέρχεστε στον ιστότοπο με σχετική αναφορά στο κάτω μέρος της σελίδας πως κατανοείτε και αποδέχεστε τη χρήση των cookies για την εύρυθμη λειτουργία του ή εναλλακτικά έχετε τη δυνατότητα μέσω του συνδέσμου «ρυθμίσεις» να επιλέξετε συγκεκριμένα ποια cookies επιθυμείτε και ποια όχι.Πώς μπορείτε να διαγράψετε τα cookies

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγράψετε τα αποθηκευμένα cookies από τις ρυθμίσεις του πλοηγητή (browser), μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες και να ενημερωθείτε για τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται να πραγματοποιήσετε.

Log Files (αρχεία καταγραφής)

Κατά την επίσκεψή σας στην Anytime συλλέγονται αυτόματα από τον εξυπηρετητή (server) μας ορισμένα στοιχεία από το πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη/χρήστη και καταγράφονται σε ειδικά αρχεία (log files). Συγκεκριμένα καταγράφονται:

 • η διεύθυνση IP του επισκέπτη/χρήστη, η οποία αποτελεί προσωπικό του δεδομένο, ακόμα και αν δεν μπορούμε να τον ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με βάση το στοιχείο αυτό,
 • η ημερομηνία και ώρα εκτέλεσης κάθε αιτήματος για μεταφορά δεδομένων μεταξύ προγράμματος περιήγησης και εξυπηρετητή (https request) για τη λειτουργία του πρωτοκόλλου https,
 • ο κωδικός απόκρισης του εξυπηρετητή μαζί με τις παραμέτρους κλήσης του πρωτοκόλλου https (https response),
 • ο χρόνος απόκρισης του εξυπηρετητή σε ms σε κάθε αίτημα και
 • ο τύπος του προγράμματος περιηγητή μέσω του οποίου υποβλήθηκε το αίτημα.

Τα παραπάνω στοιχεία τηρούνται για χρονικό διάστημα 12 μηνών και συλλέγονται για τον σκοπό ελέγχου της ασφάλειας των πληροφοριών της Anytime και τη διερεύνηση τυχόν σφαλμάτων πρόσβασης στις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες.

 

Ενημέρωση σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

1. Εισαγωγή

Η Anytime είναι το κανάλι απευθείας πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρείας «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία» ή η «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ» ή «εμείς», «εμάς» ή «μας») η οποία είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο των παρεχομένων προς εσάς υπηρεσιών. Η Εταιρεία:

 • Έχει συσταθεί στην Ελλάδα και έχει Αριθμό Μητρώου 000914001000 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
 • Έχει Α.Φ.Μ. 094328889 και ανήκει στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ.
 • Έχει έδρα στη Λ. Συγγρού 124-126, 117 82, Αθήνα.
 • Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με αριθμό 110043.
 • Είναι εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αλλοδαπή εταιρεία με αρ. εγγραφής ΑΕ 3036 και λειτουργεί υποκατάστημα ασφαλιστικών εργασιών στην Κύπρο, με έδρα στη διεύθυνση Γρίβα Διγενή 42-44, 1080, στην Λευκωσία.
 • Εποπτεύεται από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ σε σχέση με τις εργασίες της στην Ελλάδα καθώς και από τον Έφορο Ασφαλίσεων για τις εργασίες της στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά αυτήν Ενημέρωση, καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες για το ποιοι είμαστε και πώς και γιατί συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία. Εξηγεί επίσης τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας στοιχεία και πως να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με τις εποπτικές αρχές σε περίπτωση που έχετε παράπονο.

Για την INTERAMERICAN και τους εργαζομένους της, ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και η προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων της, των συνεργατών της και όλων των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία αποτελούν βασική προτεραιότητα. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η Εταιρεία μας συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 και τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018 (Ν. 125(I)/2018) καθώς και με κάθε άλλη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και αποφάσεις των αρμόδιων εποπτικών αρχών για την προστασία προσωπικών δεδομένων και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή περιστατικών κλοπής, απώλειας και διαρροής προσωπικών δεδομένων.

Για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα www.anytimeonline.com.cy, Υπεύθυνη Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι
και πάλι η Εταιρεία.

2. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;

Επεξεργαζόμαστε διαφορετικά προσωπικά δεδομένα σας, ανάλογα με τον ασφαλιστικό κίνδυνο που έχουμε αναλάβει.
Τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι:

 • Δεδομένα Ταυτοποίησής σας όπως π.χ. όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας/ διαβατηρίου, αριθμό φορολογικής ταυτότητας, αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων.
 •  Στοιχεία Επικοινωνίας που συλλέγουμε κατά τη σύναψη ασφάλισης αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο στάδιο της συνεργασίας μας όπως π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου/ φαξ.
 • Δεδομένα Πληρωμής όπως π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί, χρεωστικές/ πιστωτικές και λοιπές τραπεζικές κάρτες
 •  Δεδομένα Ασφάλισης που είναι απαραίτητα για την εκτίμηση, τον έλεγχο, τη σύναψη και τη διαχείριση της ασφαλιστικής
  σύμβασης, δεδομένα που αφορούν στην οδική συμπεριφορά στην περίπτωση ασφάλισης αυτοκινήτου.
 • Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών Προσωπικών Δεδομένων όπως πληροφορίες που αφορούν την υγεία (φυσική κατάσταση, τυχόν ανικανότητες και αναπηρίες, ιατρικό ιστορικό, χορήγηση φαρμάκων κ.λπ.).
 • Δεδομένα Διακανονισμού όπως π.χ. δεδομένα απαραίτητα για τη διαχείριση των απαιτήσεων από ασφάλιση που εμπεριέχονται στην αίτηση καταβολής αποζημίωσης/εξαγοράς/καταβολής ασφαλίσματος ή σε συνοδευτικά αυτής έγγραφα/δικαιολογητικά ή που σχετίζονται με αυτήν.
 • Δεδομένα Περιήγησης, σε περίπτωση που επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας δύναται να καταγραφούν πληροφορίες που σχετίζονται με την επίσκεψή σας (π.χ. διεύθυνση IP) Επίσης, κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας, δύναται να αποθηκευτούν cookies στη συσκευή που χρησιμοποιείτε.
 •  Δεδομένα που συλλέγουμε κατά τη χρησιμοποίηση και υποβολή φόρμας παραπόνου όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο,
  διεύθυνση αλληλογραφίας, ηλεκτρονική δ/νση.
 • Δεδομένα που συλλέγουμε όταν μας καλείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στην περίπτωση αυτή η κλήση σας ηχογραφείται, όπως επίσης καταγράφεται και ο αριθμός τηλεφώνου από τον οποίο μας καλείτε.
 •  Τέλος δεδομένα συλλέγουμε κατά την είσοδό σας στα κτίρια των γραφείων της Εταιρίας μας όπου καταγράφουμε το ονοματεπώνυμό σας ενώ κλειστό κύκλωμα καμερών ασφαλείας (CCTV) για τη λειτουργία του οποίου εγκαίρως κατά την είσοδό σας στα κτίρια μας ενημερώνεστε, θα καταγράψει την εικόνα σας, τηρώντας απόλυτα όλες τις προβλεπόμενες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας

Όταν απαιτείται από τον νόμο να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα, ή όταν αυτό είναι απαραίτητο για να μπορούμε να σας προσφέρουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας και εσείς δεν μας παρέχετε αυτά τα δεδομένα όταν σας ζητηθεί, αυτό μπορεί να μας εμποδίσει ή καθυστερήσει να σας προσφέρουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Σε τέτοια περίπτωση, ίσως χρειαστεί να ακυρώσουμε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που έχετε μαζί μας, αλλά θα σας ειδοποιήσουμε για αυτό τη δεδομένη στιγμή.

3. Από ποιες πηγές συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα;

Συλλέγουμε δεδομένα:

 • από την υποβολή της αίτησης ασφάλισης, αίτησης τροποποίησης/μετατροπής/ ακύρωσης/εξαγοράς, αίτησης λήψης
  ασφαλιστικής παροχής, αναγγελία ζημιάς,
 • μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων, των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μας που ανήκουν στα διάφορα κανάλια
  δικτύων πωλήσεων της Εταιρείας μας καθώς και τρίτων συνεργατών μας (π.χ. τεχνικοί σύμβουλοι, πραγματογνώμονες,
  εκτιμητές ζημιών),
 • κατευθείαν από εσάς προσωπικά, τηλεφωνικώς, μέσω του δικτυακού μας τόπου, γραπτού μηνύματος ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω οποιωνδήποτε ψηφιακών εφαρμογών μας που μπορεί να χρησιμοποιείτε, όπως την εφαρμογή my anytime,
 • από δημόσια προσβάσιμες πηγές,
 • σε σχέση με τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων, που είναι κυρίως δεδομένα υγείας, η Εταιρεία εκτός από αυτά που εσείς οι ίδιοι με τη ρητή συναίνεση σας της γνωστοποιείτε, μπορεί να τα συλλέξει μέσω συμβεβλημένων παρόχων υπηρεσιών υγείας (π.χ. νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, ιατροί),
 • Από τους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού μας τόπου, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκούσια τα παρέχουν με σκοπό την διεκπεραίωση των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά αιτημάτων
 • μέσω τον συστημάτων ασφαλείας των χώρων μας, όπως κλειστό κύκλωμα καμερών ασφαλείας (CCTV)
 • από προωθητικές ενέργειες για την προώθηση των προϊόντων μας, από τη συλλογή στοιχείων επικοινωνίας για σκοπούς
  πωλήσεων (leads) και κατά τη διεξαγωγή κληρώσεων, διαγωνισμών όπου συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα με την
  προϋπόθεση της ρητής συγκατάθεσής σας για την περαιτέρω επεξεργασία τους.

4. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Σύμφωνα με τον νόμο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εάν έχουμε καλό λόγο για κάτι τέτοιο, π.χ.:

 • για να συμμορφωθούμε με τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις,
 • για την εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί σας ή για να λάβουμε μέτρα κατόπιν αιτήματος σας προτού συνάψουμε σύμβαση,
 • για σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων μας ή αυτών τρίτων προσώπων, όπου τα συμφέροντα και θεμελιώδη δικαιώματά σας δεν υπερισχύουν των δικών μας συμφερόντων ή των συμφερόντων των τρίτων προσώπων, ή
 • όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Νόμιμο συμφέρον είναι όταν έχουμε έναν επιχειρηματικό ή εμπορικό λόγο να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας, εφόσον δεν υπερισχύουν αυτού τα δικά σας δικαιώματα και συμφέροντα.

Με την αίτηση ασφάλισης που υποβάλλετε στην Εταιρεία μας προκειμένου να ασφαλιστείτε, μας δηλώνετε ότι θέλετε να ασφαλίσετε τον κίνδυνο που έχετε επιλέξει με την Εταιρεία μας. Εμείς, βάσει των πληροφοριών/δεδομένων που μας δηλώνετε στην αίτηση ασφάλισης, θα πρέπει να σας εντάξουμε σε μια ομοιογενή κατηγορία κινδύνων και να υπολογίσουμε, βάσει των δηλώσεών σας, το κατάλληλο και αναλογικό για εσάς ασφάλιστρο, υπολογίζοντας και εκτιμώντας, μεταξύ άλλων, τη συχνότητα και την ένταση των ζημιών που ενδέχεται να προκύψουν.

Για να γίνει αυτό, είναι αναγκαίο να μας δηλώσετε τα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στα σχετικά πεδία της αίτησης ασφάλισης. Τα στοιχεία αυτά είναι σχετικά για την αξιολόγηση του ασφαλιστικού κινδύνου και για την εκπλήρωση του σκοπού και τη λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης.

Με βάση τα ανωτέρω επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα των ασφαλισμένων μας αλλά και όλων των φυσικών
προσώπων που συναλλάσσονται μαζί μας, για περισσότερους από έναν σκοπούς και ειδικότερα:

Σκοπός/ΔραστηριότηταΝομική Βάση
Για την εκτίμηση του κινδύνου με σκοπό την ανάληψη, τον
καθορισμό των όρων ασφάλισης, του ασφαλίστρου και εν
τέλει τη σύναψη της αιτούμενης ασφαλιστικής σύμβασης,
τη διαχείριση της κατά τη διάρκεια ισχύος της, τον έλεγχο και
το διακανονισμό της αποζημίωσης σε περίπτωση επέλευσης
του κινδύνου και την καταβολή του προβλεπόμενου στους
όρους ποσού (ασφαλίσματος)
α. Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση
της σύμβασης.
β. Με τη συγκατάθεσή σας μετά από ειδική
ενημέρωση.
Για τις περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων με σωματικές
βλάβες, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα ειδικών
κατηγοριών (υγείας)
α. Με τη ρητή συγκατάθεσή σας, μετά από ειδική
ενημέρωσή σας.
β. Για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών
αξιώσεων
Για τις περιπτώσεις αναγγελίας ζημιάς του κλάδου
αυτοκινήτων και διακανονισμού αποζημιώσεων, συλλέγουμε
και επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που
έρχονται σε γνώση μας λόγω ατυχήματος στο οποίο, τρίτος/η
με οποιονδήποτε τρόπο, είναι εμπλεκόμενος/η. Η γνώση των
δεδομένων αυτών από την Εταιρεία είναι αναγκαία προκειμένου
να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημα για αποζημίωση.
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, αν ως τρίτος/η δεν συναινέσετε στην
επεξεργασία ή εναντιωθείτε πριν ολοκληρωθεί ο διακανονισμός
του αιτήματός σας, δεν θα είναι δυνατή η πρόοδος της
διαδικασίας αποζημίωσης.
α. Με τη ρητή συγκατάθεσή σας, μετά από ειδική
ενημέρωσή σας.
β. Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση
της σύμβασης.
γ. Για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών
αξιώσεων.
Για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με υποχρεώσεις που
απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία όπως τη φορολογική
νομοθεσία, τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της
Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο
του 2007 (Ν. 188(I)/2007), τους Καταλόγους Κυρώσεων των
Ηνωμένων Εθνών και της Ε.Ε.
Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση
της Εταιρείας με νόμιμες υποχρεώσεις
Για τη διαχείριση ενός αιτήματος ή / παραπόνου.Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της
Εταιρείας με υποχρεώσεις που προβλέπονται από το ισχύον
νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
Για βελτίωση της ιστοσελίδας, των προϊόντων και των
υπηρεσιών της Εταιρείας, τη διεξαγωγή ενεργειών προώθησης
(marketing) και ερευνών αγοράς που δύναται η Εταιρεία να
πραγματοποιήσει για τη διερεύνηση του επιπέδου ικανοποίησης
των πελατών από την ποιότητα των υπηρεσιών της Εταιρείας
καθώς και την εμπορική προώθηση νέων προϊόντων και
υπηρεσιών της
α. Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την ικανοποίηση των
εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας για (α) βελτίωση της
επιχείρησης και υπηρεσιών της και (β) ενημέρωση της
αναφορικά με το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών από
την ποιότητα των υπηρεσιών της.
β. Με τη συγκατάθεσή σας μετά από ειδική ενημέρωση.
Για τη διαχείριση της σχέσης μας με σας, περιλαμβανομένων
των πιο κάτω:
(α) Να σας ειδοποιούμε για αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας
της επιχείρησής μας ή στον τρόπο με τον οποίο
συναλλασσόμαστε μαζί σας,
(β) Την επικαιροποίηση των δεδομένων που έχουμε αναφορικά
με εσάς
α. Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση
της σύμβασης.
β. Συμμόρφωση της Εταιρείας με νόμιμες υποχρεώσεις.
γ. Απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά της Εταιρείας
να επικοινωνεί με τα πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται
και να διαχειρίζεται την σχέση της με αυτά.
Για να λειτουργούμε, διαχειριζόμαστε και προστατεύουμε την
επιχείρησή μας, περιλαμβανομένων:
(α) να διασφαλίζουμε την τήρηση επιχειρηματικών πολιτικών,
(β) επιχειρησιακοί λόγοι, όπως η βελτίωση της απόδοσης,
η εκπαίδευση και ο έλεγχος της ποιότητας
(γ) την αποτροπή και την ανίχνευση απάτης, όμως μέσω της
διεξαγωγής ερευνών σε σχέση με άλλες, παρελθούσες ή
μελλοντικές, αιτήσεις ασφάλισης ή αιτήσεις αποζημιώσεων
στο πλαίσιο της καταπολέμησης και περιορισμού της
ασφαλιστικής εξαπάτησης
(δ) την παρεμπόδιση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης
και τροποποιήσεων σε συστήματα
(ε) στατιστική ανάλυση για να μας βοηθήσει στη διαχείριση
της επιχείρησής μας, π.χ. σε σχέση με τις οικονομικές μας
επιδόσεις, την πελατειακή βάση μας, το φάσμα προϊόντων
μας ή άλλα μέτρα βελτίωσης απόδοσης
στ) τη διασφάλιση ασφαλών εργασιακών πρακτικών, διοίκηση
προσωπικού και αξιολογήσεις
α. Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη βελτίωση της Εταιρείας
και την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της (i) για
σωστή και αποτελεσματική λειτουργία και διαχείριση της
επιχείρησης της (ii) για την προστασία της επιχείρησης της
και (iii) να περιορίζει φαινόμενα εξαπάτησης.
β. Απαραίτητο για συμμόρφωση της Εταιρείας με νομικές
και κανονιστικές μας υποχρεώσεις.
γ. Με τη συγκατάθεσή σας μετά από ειδική ενημέρωση.
Εξωτερικοί έλεγχοι και έλεγχοι ποιότητας, συγκέντρωση
και παροχή πληροφοριών και καταχώριση εγγράφων που
απαιτούνται από τον νόμο ή που σχετίζονται με ελέγχους,
ερωτήματα ή έρευνες από ρυθμιστικούς φορείς ή αρχές
α. Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη βελτίωση της Εταιρείας
και την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της να
ελέγχει και παρακολουθεί σωστά τις λειτουργίες και υποθέσεις
της.
β. Απαραίτητο για συμμόρφωση της Εταιρείας με νομικές
και κανονιστικές μας υποχρεώσεις.

 

Διευκρινίζουμε ότι όπου στον πιο πάνω πίνακα αναφέρονται περισσότερες από μια νομικές βάσεις αναφορικά με ένα σκοπό ή δραστηριότητα, αυτές μπορεί να ισχύουν εναλλακτικά και η Εταιρεία μπορεί να βασιστεί, ανάλογα με τη περίπτωση, μόνο σε κάποια από αυτές (και όχι κατ’ ανάγκη όλες).

Θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, εκτός αν εύλογα θεωρούμε ότι πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για κάποιο άλλο λόγο και ο λόγος εκείνος είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό.Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για κάποιο σκοπό που δεν συνδέεται με τον σκοπό για τον οποίο τα συλλέξαμε αρχικά, θα σας ειδοποιήσουμε και θα εξηγήσουμε τη νομική βάση, η οποία μας επιτρέπει να το πράξουμε.

Παρακαλώ σημειώστε ότι μπορεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη γνώση ή συγκατάθεσή σας, σε συμμόρφωση με τους πιο πάνω κανόνες, όπου αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο.

5. Που διαβιβάζουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

 • Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν σε τμήματα της Εταιρείας μας που είναι αρμόδια για την ανάληψη του κινδύνου, για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ασφαλιστηρίου σας, καθώς και για την αποζημίωσή σας. Ενδεικτικά αναφέρουμε το τμήμα ανάληψης κινδύνων (underwriting), το τμήμα εκδόσεων, το τμήμα αποζημιώσεων, το αναλογιστικό τμήμα, το νομικό τμήμα, το τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
  Επίσης ενδέχεται να μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα με ή να τα γνωστοποιήσουμε σε:
  στη μητρική μας εταιρεία «Achmea B.V.», που εδρεύει στην Ολλανδία, καθώς και σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες του
  Ομίλου Achmea
 • επαγγελματίες συμβούλους, συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων, σύμβουλων επιχειρήσεων και ελεγκτών, οι οποίοι παρέχουν νομικές, συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες,
 • ασφαλιστικά ταμεία και γραφεία διεθνούς ασφάλισης, δημόσιες υπηρεσίες, αστυνομία και δικαστικές, δημόσιες, εποπτικές, ρυθμιστικές, φορολογικές και ανεξάρτητες αρχές, όπως την Τράπεζα της Ελλάδος και τον Έφορο Ασφαλίσεων Κύπρου, το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και το Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκίνητων Οχημάτων.
 • ειδικά στις ασφαλίσεις οχημάτων, ερευνητές τροχαίων ατυχημάτων, εταιρείες τεχνικών υπηρεσιών οχημάτων, εταιρείες διαχείρισης υπολειμματικών αξιών ζημιωθέντων οχημάτων καθώς επίσης και σε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να λάβει χώρα διακανονισμός για τις ζημιές από τροχαίο ατύχημα,
 • στις εταιρείας που παρέχουν την υπηρεσία οδικής βοήθειας στους ασφαλισμένους μας, η οποία σήμερα είναι η G.N. Auto Odyky Express Road Service Limited
 • ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, πραγματογνώμονες, ερευνητές, εμπειρογνώμονες και εταιρείες διαχείρισης αποζημιώσεων,
 • άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οργανισμούς
 • γιατρούς, νοσηλευτικά ιδρύματα και επαγγελματίες υγείας
 • τρίτα πρόσωπα με τα οποία, κατά καιρούς, διατηρούμε συμβάσεις συνεργασίας για την ορθή και με βάση τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων αποζημίωση των ασφαλισμένων μας, καθώς και για την ορθή εκτίμηση της ζημιάς,
 • σε εταιρείες που μας παρέχουν υπηρεσίες όπως εταιρείες φύλαξης και διαχείρισης αρχείων, εταιρείες καταστροφής αρχείων,εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικών συστημάτων και εταιρείες παρόχους τηλεφωνικής εξυπηρέτησης.

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις μεταβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν υπάρχει νομική βάση για κάτι τέτοιο. Επιτρέπουμε σε τρίτους να χειρίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εάν είμαστε ικανοποιημένοι ότι λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Επιβάλλουμε επίσης συμβατικές υποχρεώσεις στους παρόχους υπηρεσιών για να διασφαλίζουμε ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για την παροχή υπηρεσιών προς εμάς και εσάς.

6. Αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων

Αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σχετική (αυτοματοποιημένη) απόφαση πραγματοποιείται μόνο κατά την ασφάλιση οχημάτων ιδιωτικής χρήσης και άλλων οχημάτων, κυρίως μέσω του απευθείας καναλιού πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων από την ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ με την εμπορική ονομασία “Anytime”. Μέσω αυτών των αυτοματοποιημένων μέσων, στα οποία έχουν ενσωματωθεί σε μεγάλο βαθμό οι κανόνες ανάληψης κινδύνων που εφαρμόζει η Εταιρεία μας, λαμβάνονται αποφάσεις πιο σύντομα, με μεγαλύτερη ακρίβεια, διαφάνεια και συνέπεια.

Στις ασφαλίσεις των κλάδων ασφάλισης Ζωής και Υγείας τους οποίους παρέχει η ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΕ, χρησιμοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς αυτοματοποιημένα εργαλεία κατά την ανάληψη κινδύνου, ωστόσο, στις περιπτώσεις που προκύπτει άρνηση ασφάλισης, αυτές ελέγχονται από υπάλληλο του Τμήματος Ανάληψης Κινδύνου (Underwriting). Πιο συγκεκριμένα για τις περιπτώσεις που πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων όπως περιγράφεται παραπάνω, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Η αυτοματοποιημένη επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτίμηση του ασφαλιστικού κινδύνου δηλ. προκειμένου η Εταιρεία να προτείνει το πλέον πρόσφορο και κατάλληλο ασφαλιστικό προϊόν καθώς και το αυστηρά αναλογικό τίμημα για την ασφάλισή του (ασφάλιστρο). Πιο αναλυτικά, η λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας στηρίζεται σε μαθηματικές ή στατιστικές αναλύσεις των σημαντικών από άποψη ασφαλιστικής τεχνικής παραμέτρων που έχουν υιοθετηθεί από την Εταιρεία και καθιστούν δυνατή: i) την αντικειμενική αξιολόγηση του κινδύνου, ii) την ένταξή του σε ομοιογενή ομάδα κινδύνων με βάση ιδίως τη συχνότητα και iii) την ένταση των ζημιών που ενδέχεται ο εν λόγω κίνδυνος να επιφέρει, όπως και την ορθή τιμολόγησή του,
(β) Με βάση την εν λόγω αυτοματοποιημένη επεξεργασία, είναι δυνατόν να προκύψει υψηλότερο ασφάλιστρο. Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές, πραγματοποιούνται τακτικοί σχετικοί έλεγχοι από αρμόδιους υπαλλήλους μας,
(γ) Λαμβάνουμε όλα τα μέτρα που απαιτούνται δυνάμει του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 κατά τη λήψη απόφασης βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, τα μέτρα δε αυτά αφορούν ειδικότερα την εξασφάλιση ανθρώπινης παρέμβασης, τη χρήση κατάλληλων στατιστικών ή μαθηματικών διαδικασιών και την εφαρμογή τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προκειμένου για τη διόρθωση παραγόντων που οδηγούν σε ανακρίβειες ως και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου σφαλμάτων κατά την εκπονούμενη επεξεργασία.
(δ) Η Εταιρεία ενδέχεται να κάνει χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης προκειμένου να διενεργεί ελέγχους για την αποφυγή ασφαλιστικής εξαπάτησης και για τη συμμόρφωσή της με υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία για Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς.
(ε) Δικαιούστε, να διατυπώσετε την άποψη σας επί απόφασης που ελήφθη βάσει της ως άνω αυτοματοποιημένης διαδικασίας, να την αμφισβητήσετε και να ζητήσετε την επανεξέταση της από αρμόδιο υπάλληλο. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Εταιρείας μας ή στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (δείτε πιο κάτω «Πως να υποβάλετε παράπονο»).

7. Για πόσο διάστημα θα διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης οποιωνδήποτε νομικών μας υποχρεώσεων.
Συνήθως θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο θα διατηρείτε συμβατική σχέση μαζί μας ή σας παρέχουμε προϊόντα ή υπηρεσίες. Στη συνέχεια, θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για:
α. μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων, που είναι στις πλείστες περιπτώσεις έξι χρόνια
β. να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παράπονα ή απαιτήσεις που υποβάλλονται από εσάς ή για λογαριασμό σας,
γ. να αποδείξουμε ότι ενεργήσαμε σύμφωνα με τον νόμο, και
δ. την τήρηση αρχείων που απαιτούνται από τον νόμο.

Διαφορετικές περίοδοι διατήρησης των δεδομένων ισχύουν για διαφορετικά είδη προσωπικών δεδομένων. Για τον καθορισμό της κατάλληλης περιόδου διατήρησης προσωπικών δεδομένων, λαμβάνουμε υπόψη τον όγκο, τη φύση και τον ευαίσθητο χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και κατά πόσο μπορούμε να επιτύχουμε τους σκοπούς αυτούς με άλλα μέσα, καθώς και τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.
Δεν θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για περισσότερο απ’ ότι είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική. Όταν δεν είναι πλέον απαραίτητο να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα τα διαγράψουμε ή καταστήσουμε ανώνυμα.
Σε περίπτωση που η αίτηση ασφάλισης ή τροποποίησης ασφαλιστικής σύμβασης που μας υποβάλατε δεν έχει γίνει δεκτή, θα διατηρούμε τα δεδομένα που συλλέξαμε από αυτήν για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους από την υποβολή.
Σε περίπτωση που εκκρεμεί οποιαδήποτε απαίτηση, νομική, ρυθμιστική ή δικαστική διαδικασία αναφορικά με οποιοδήποτε ζήτημα, διατηρούμε τα σχετικά δεδομένα πέραν των πιο πάνω περιόδων επεξεργασίας και μέχρι την πλήρη διευθέτηση ή εκδίκαση της.

Για τις ηχογραφημένες κλήσεις ισχύουν οι ίδιες περίοδοι διατήρησης, δηλαδή διατηρούνται στο αρχείο μας ανάλογα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη κλήση για όσο καιρό διατηρούνται γενικά πληροφορίες τέτοιου είδους. Τα δεδομένα καταγραφής κλειστού κυκλώματος ασφαλείας (CCTV) διατηρούνται για 15 ημέρες εκτός σε περίπτωση συμβάντος σε βάρος της Εταιρείας, των υπαλλήλων της ή τρίτων επισκεπτών, οπόταν οι εικόνες στις οποίες έχει καταγραφεί το συγκεκριμένο συμβάν ενδέχεται να τηρηθούν σε ξεχωριστό αρχείο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα πιο πάνω.

8. Χρήση cookies

Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας της. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Πολιτική μας για τα cookies.

9. Τα δικαιώματα σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα:

Δικαίωμα Πρόσβασης – το δικαίωμα να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους καθώς και να λάβετε αντίγραφα των δεδομένων που τηρούνται στην Εταιρεία μας.

Δικαίωμα Διόρθωσης – το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας, αν και ίσως χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των νέων πληροφοριών που μας παρέχετε.

Δικαίωμα Διαγραφής – το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον δεν επιθυμείτε πια αυτά τα δεδομένα να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, και εφόσον δεν υφίσταται νόμιμος λόγος να τα κατέχει και να τα επεξεργάζεται η Εταιρεία μας. Πότε μπορούμε να αρνηθούμε αιτήματα διαγραφής; Πρέπει να γνωρίζετε ότι το δικαίωμα διαγραφής δεν είναι απόλυτο δικαίωμα, και υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, όπως για παράδειγμα όταν οι πληροφορίες σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για συγκεκριμένους νόμιμους λόγους όπως αυτοί που περιγράφηκαν ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων εκ μέρους ή εναντίον της Εταιρείας.

Πρέπει να ενημερώσουμε άλλους παραλήπτες των προσωπικών σας δεδομένων, σχετικά με το αίτημά σας για διαγραφή; Σε περίπτωση που το δικαίωμά σας για διαγραφή ικανοποιηθεί εφόσον έχουμε παράσχει τα προσωπικά δεδομένα που θέλετε να διαγραφούν σε τρίτους θα λάβουμε μέτρα να τους ενημερώσουμε για το αίτημα διαγραφής σας, ώστε, με τη σειρά τους, να διαγράψουν τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα αλλά ενδέχεται να μην είναι πάντα εφικτό ή μπορεί να συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια εκ μέρους της Εταιρείας μας.

Δικαίωμα Περιορισμού Επεξεργασίας – το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν διαφωνείτε με την ακρίβεια των πληροφοριών και μέχρι να επαληθευτεί η ακρίβεια των πληροφοριών ή εάν η επεξεργασία δεν είναι πλέον απαραίτητη για την Εταιρεία αλλά εσείς τα χρειάζεστε, για να εγείρετε, να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε νομική αξίωση ή όπου η χρήση των δεδομένων είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να τα διαγράψουμε.

Πρέπει να ενημερώσουμε άλλους παραλήπτες των προσωπικών σας δεδομένων σχετικά με τον περιορισμό; Στην περίπτωση που έχουμε μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους, θα λάβουμε μέτρα εφόσον αυτό είναι εφικτό να τους ενημερώσουμε, σχετικά με τον περιορισμό της επεξεργασίας των πληροφοριών σας, ώστε να μην συνεχίσουν να τα επεξεργάζονται.

Πότε μπορούμε να αρνηθούμε αιτήματα περιορισμού της επεξεργασίας; Πρέπει να γνωρίζετε ότι και αυτό το δικαίωμα δεν είναι απόλυτο δικαίωμα, και υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, όπως για παράδειγμα όταν οι πληροφορίες σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για συγκεκριμένους νόμιμους λόγους όπως αυτοί που περιγράφηκαν ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων εκ μέρους ή εναντίον της Εταιρείας.

Δικαίωμα Φορητότητας – το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.

Δικαίωμα εναντίωσης – το δικαίωμα να αντιτάσσεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν επικαλούμαστε ένα νόμιμο συμφέρον μας (ή συμφέρον τρίτου) και υπάρχει κάτι αναφορικά με την ιδιαίτερη σας κατάστασή που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία πάνω στη βάση αυτή καθώς αισθάνεστε ότι αυτό έχει επιπτώσεις σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματά και τις ελευθερίες σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να καταδείξουμε ότι έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

Δικαίωμα να μην υπόκειστε σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων – Το δικαίωμα να μην υπόκειστε σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ) η οποία παράγει νομικά αποτελέσματα αναφορικά με εσάς ή με παρόμοιο τρόπο σας επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό.

Απόσυρση συγκατάθεσης – Το δικαίωμα απόσυρσης της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή, σε περιπτώσεις όπου βασιζόμαστε στη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την απόσυρση της συγκατάθεσής σας. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Θα σας ενημερώσουμε εάν ισχύει αυτό τη στιγμή που θα αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε ένα από αυτά τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των περιστάσεων στις οποίες εφαρμόζονται, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dataprotection.gov.cy).

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, παρακαλούμε όπως μας:

 • στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα (email) ή να υποβάλετε φόρμα επικοινωνίας στη ιστοσελίδα μας ή επιστολή ταχυδρομικώς δείτε πιο κάτω: «Πως να υποβάλετε αιτήματα, απορίες ή παράπονα»,
 • ορίσετε σαφώς το δικαίωμα που ασκείτε σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που ζητάτε και μας παρέχετε τις πληροφορίες που σχετίζονται με το αίτημά σας,
 • δώσετε αρκετές πληροφορίες για να σας αναγνωρίσουμε,
 • δώσετε αποδεικτικό της ταυτότητας σας.

Εάν το αίτημα σας δεν είναι σαφές, ενδέχεται να σας ζητήσουμε περαιτέρω προσωπικά δεδομένα, για διευκρινιστικούς λόγους.

Δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε οποιοδήποτε τέλος για να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ή για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα άλλα δικαιώματα. Ωστόσο, ενδέχεται να επιβάλουμε μια λογική χρέωση αν το αίτημά σας είναι σαφώς αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό. Εναλλακτικά, ενδέχεται να αρνηθούμε να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας σε αυτές τις περιπτώσεις.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

10. Πως διασφαλίζουμε την ασφάλεια των δεδομένων σας

Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι για μας απόλυτη δέσμευση. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου:

 • Να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και ακατάλληλη χρήση.
 • Να διασφαλίσουμε τα συστήματα πληροφορικής τις και να προφυλάσσουμε τις πληροφορίες.

Ενδεικτικά μέτρα που υποστηρίζουν τόσο την φυσική αλλά και ηλεκτρονική ασφάλεια των δεδομένων που τίθενται σε επεξεργασία στην Εταιρεία μας είναι η φυσική παρουσία ασφάλειας στα κτίρια μας, η εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης των κρίσιμων για εμάς χώρων, η εφαρμογή Πολιτικής Ορθής Χρήσης Πόρων, Πολιτικής Ασφάλειας και υποστηρικτικών διαδικασιών, η εγκατάσταση τείχους προστασίας (firewall), λογισμικού προστασίας από ιούς (antivirus, antimalware), η εφαρμογή συστήματος πρόληψης διαρροής δεδομένων (dlp), η χρήση ελέγχου ταυτότητας 2 παραγόντων (2 Factor Authentication), η κατά περιπτώσεις κρυπτογράφηση και άλλα.

11. Προωθητικές ενέργειες και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς

Υπό την προϋπόθεση ότι θα μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας, επεξεργαζόμαστε τα μη ευαίσθητα δεδομένα σας (όχι όμως τις ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων) και για τους σκοπούς προώθησης άλλων ή συμπληρωματικών με τις ανάγκες σας ασφαλιστικών προϊόντων ή υπηρεσιών είτε της Εταιρείας μας, είτε άλλων εταιριών του Ομίλου ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ είτε για τη διενέργεια στοχευμένων δραστηριοτήτων marketing ή ερευνών αγοράς.

Η Εταιρεία μας στο πλαίσιο αυτό θα σας αποστέλλει ενημερώσεις προώθησης υπηρεσιών ή νέων προϊόντων, ειδικές προσφορές χρησιμοποιώντας τους τρόπους επικοινωνίας που έχετε δηλώσει κατά τη σύναψη της συνεργασίας μας. Οι σχετικές ενέργειες ενδέχεται να πραγματοποιηθούν και μέσω συνεργαζόμενων εταιριών (όπως MailChimp, Facebook και Eloqua) οπότε και θα διαβιβαστούν δεδομένα σας στις συνεργαζόμενες εταιρείες ερευνών και προωθητικών ενεργειών.

Αν θέλετε να σταματήσουμε να σας αποστέλλουμε τέτοιου είδους ενημερώσεις, κάθε φορά που λαμβάνετε άμεση ενημέρωση προώθησης υπηρεσιών, θα σας γνωστοποιούμε και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να καταργήσετε τη συγκατάθεσή σας.
Μπορείτε να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή σε αυτή την επεξεργασία των δεδομένων σας (για εμπορικούς ή ερευνητικούς σκοπούς) μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα σας δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για εμπορικούς ή ερευνητικούς σκοπούς.

12. Προσωπικά δεδομένα ανήλικων ατόμων

H Εταιρεία δεν αναζητά ούτε συλλέγει σκοπίμως προσωπικά δεδομένα από άτομα ηλικίας κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών (ή όποιο ηλικιακό όριο εκάστοτε τίθεται από την νομοθεσία), ούτε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της απευθύνεται σε άτομα των ηλικιών αυτών. Για ανήλικους κάτω των 14 ετών οι οποίοι συμμετέχουν ή έχουν συμφέρον στην ασφάλιση με την ιδιότητα του ασφαλισμένου ή και δικαιούχου ή θύματος καλυπτόμενης πράξης, η επεξεργασία που βασίζεται σε συγκατάθεση είναι σύννομη μόνο εάν η συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του ανηλίκου. Ο ανήλικος θα πρέπει να δώσει αυτοπροσώπως τη συγκατάθεσή του όταν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του ή την εκάστοτε εκ του νόμου προβλεπόμενη ηλικία.

13. Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων εκτός ΕΟΧ

Για να σας προσφέρουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, κάποιες φορές είναι απαραίτητο να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), όπως για παράδειγμα με τους παρόχους υπηρεσιών μας που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ.

Αυτές οι διαβιβάσεις υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες βάσει του ευρωπαϊκού και του κυπριακού νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Κάθε φορά που διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του ΕΟΧ, διασφαλίζουμε ότι παρέχεται βαθμός προστασίας ίσος ή παρόμοιος με αυτόν που παρέχεται στις χώρες του ΕΟΧ, εξασφαλίζοντας ότι εφαρμόζεται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες δικλίδες ασφαλείας:

 • Θα διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες που έχουν θεωρηθεί ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Σε περίπτωση που διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες που δεν έχουν θεωρηθεί ότι παρέχουν επαρκή προστασία για τα προσωπικά δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένες συμβάσεις εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες παρέχουν την ίδια προστασία σε προσωπικά δεδομένα όπως αυτή που παρέχεται στην Ευρώπη.
 • Σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε παρόχους που έχουν τη βάση τους στις ΗΠΑ, ενδέχεται να τους διαβιβάσουμε δεδομένα εάν αποτελούν μέρος της Ασπίδας Προστασίας (Privacy Shield), η οποία απαιτεί από αυτούς να παρέχουν παρόμοια προστασία σε προσωπικά δεδομένα τα οποία μοιράζονται μεταξύ της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Εάν επιθυμητέ να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

14. Πως να υποβάλετε αιτήματα, απορίες ή παράπονα

Για κάθε σας απορία ή παράπονο μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρεία μας, αποστέλλοντας επιστολή στην διεύθυνση Λεωφόρο Γρίβα Διγενή 42 – 44, 1080, Λευκωσία ή επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 80088800 ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο email helpdesk@anytimeonline.com.cy ή συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας.
Εάν έχετε απορία αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ή να υποβάλετε κάποιο παράπονο αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας αποστέλλοντας επιστολή στη διεύθυνση Λεωφόρο Γρίβα Διγενή 42 – 44, 1080, Λευκωσία ή ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail: dpo@anytimeonline.com.cy

Επίσης, εφόσον δε μείνετε ικανοποιημένοι από την απάντησή μας στο αίτημά σας, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε (1) στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην Κύπρο, διεύθυνση Ιάσονος
1, 1082 Λευκωσία Ταχυδρομική διεύθυνση Τ.Θ. 23378, 1682 Λευκωσία,τηλέφωνο: +357 22818456 Φαξ: +357 22304565 ή αποστέλλοντας στο email: commissioner@dataprotection.gov.cy και επίσης (2) στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ελλάδας, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων, είτε επικοινωνώντας στο Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 είτε καταθέτοντας το αίτημά σας σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Λεωφ.Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικά στο e-mail contact@dpa.gr.

Ο νόμος σας δίνει επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) στο οποίο εργάζεστε, έχετε την συνήθη διαμονή σας ή έλαβε χώρα η ισχυριζόμενη παράβαση των νόμων περί προστασίας δεδομένων (αν είναι διαφορετική από τις πιο πάνω).

*Η παρούσα Ενημέρωση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων επικαιροποιήθηκε την 01/05/2020.Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να επικαιροποιήσουμε την παρούσα Ενημέρωση ανά πάσα στιγμή. Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές, δημοσιεύοντας τη νέα Ενημέρωση, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας και ενημερώνοντάς σας με κάθε πρόσφορο μέσο συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σας ενθαρρύνουμε επίσης να συμβουλεύεστε τακτικά την παρούσα Ενημέρωση για τυχόν αλλαγές.

Μάθε περισσότερα