Παρά το γεγονός ότι η οδική ασφάλεια στην Ευρώπη έχει βελτιωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, η ανάγκη για περαιτέρω δράση παραμένει επιτακτική, καθώς εξακολουθούν να συμβαίνουν σοβαρά τροχαία ατυχήματα στους δρόμους της. Υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας δημιουργήθηκε για να ευαισθητοποιήσει περισσότερους πολίτες, ενισχύοντας τις πρακτικές που εφαρμόζονται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για ασφαλέστερους δρόμους και την εξάλειψη των ατυχημάτων.

Ως η μεγαλύτερη πλατφόρμα της κοινωνίας των πολιτών για την οδική ασφάλεια, στην οποία συμμετέχουν και τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας έχει στόχο να ενθαρρύνει ενώσεις, κοινωνικά σύνολα, εταιρείες κάθε τύπου, τοπικές αρχές και πολίτες να αναλάβουν ή να συμμετέχουν σε δράσεις ενημέρωσης και βελτίωσης της νοοτροπίας των Ευρωπαίων ως προς την οδική ασφάλεια και τα αίτια που προκαλούν τα τροχαία δυστυχήματα, ώστε να βρεθούν λύσεις και να ληφθούν αποτελεσματικά προληπτικά μέτρα. Σκοπός είναι να μειωθούν στο ελάχιστο τα θύματα των συγκρούσεων έως το 2050, ο οποίος είναι γνωστός ως «Vision Zero».

Ανάμεσα στα ζητήματα τα οποία μελετούν όσοι ασχολούνται ενεργά με τις δράσεις που αφορούν την οδική ασφάλεια είναι οι υποδομές, η ασφάλεια των οχημάτων, η συμπεριφορά των οδηγών, η αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών κ.ά. Στην Κύπρο, από τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης θανατηφόρων ατυχημάτων είναι η απρόσεκτη και αμελής οδήγηση και η κατανάλωση αλκοόλ από τους οδηγούς. Τα υψηλά ποσοστά των συγκρούσεων στη χώρα μας μαρτυρούν την ανάγκη για περισσότερη δέσμευση, δράση και συμβολή στο όραμα για λιγότερα θύματα σε τοπικό, αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Anytime ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2021, υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας και είναι έτοιμη να συνεισφέρει με κάθε δυνατό τρόπο στην πανευρωπαϊκή προσπάθεια για ασφαλέστερους δρόμους και να συμμετέχει στους διαλόγους για τη μετάδοση εμπειριών και πρακτικών οδικής ασφάλειας μεταξύ των οντοτήτων που αποτελούν μέρος αυτής της πρωτοβουλίας.

Έχοντας ως όραμα ένα μέλλον με ασφαλέστερη οδήγηση και λιγότερα ατυχήματα, το 2020 η Anytime εισήγαγε στην κυπριακή αγορά το πρωτοποριακό πρόγραμμα Anytime Smart Drive, το οποίο δημιουργήθηκε προκειμένου να δώσει κίνητρα στους οδηγούς για να οδηγούν πιο προσεκτικά, ανταμείβοντάς τους αναλόγως.

Επιλέγοντας κάποιος το πρόγραμμα ασφάλισης Smart Drive και ενεργοποιώντας την εφαρμογή SmartDrive Cyprus, ο χρήστης ενημερώνεται στο τέλος κάθε διαδρομής για την οδηγική του συμπεριφορά (υπέρβαση ταχύτητας, χρήση κινητού, απότομο φρενάρισμα, απότομη επιτάχυνση) και ανάλογα με το σκορ, συμμετέχει σε διαγωνισμούς (challenges μέσω gamification), επιβραβεύεται με δώρα, προνόμια αλλά και εκπτώσεις που αφορούν στην επόμενη ανανέωση του συμβολαίου του.