Από την αρχαιότητα ακόμα, οι άνθρωποι είχαν αντιληφθεί την ύπαρξη του ηλεκτρισμού στη φύση, ενώ είναι γνωστό ότι ο Θαλής ο Μιλήσιος πραγματοποιούσε πειράματα με ήλεκτρο (κεχριμπάρι), από το οποίο προέρχεται και η λέξη «ηλεκτρισμός». Πέρασαν αρκετά χρόνια από τότε προκειμένου κάποιος να ασχοληθεί ξανά σοβαρά με το αντικείμενο, γύρω στο 1600 μ.Χ. και έκτοτε, σημαντικά ονόματα της επιστήμης έχουν συνδέσει το όνομά τους με την εξέλιξή του και με σχετικές εφευρέσεις, όπως οι William Gilbert, Stephen Gray, Franklin Benjamin, Pieter van Musschenbroek, Thomas Edison, Nikola Tesla κ.ά.

Από τις πρώτες εφαρμογές του ηλεκτρισμού ήταν ο ηλεκτρικός λαμπτήρας πυρακτώσεως και στη συνέχεια, οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε κτίρια προς το τέλος του 19ου αιώνα. Από εκεί και έπειτα, ο ηλεκτρισμός έφερε στα σπίτια και τις ζωές μας πολλές αλλαγές. Η μετατροπή του σε άλλες μορφές ενέργειας εξυπηρετεί μια σειρά από λειτουργίες και έτσι εμείς μπορούμε να αποθηκεύουμε τα τρόφιμά μας, να πλένουμε τα ρούχα μας, να μαγειρεύουμε, να θερμαινόμαστε, να χρησιμοποιούμε τηλέφωνο/τηλεόραση/ηλεκτρονικό υπολογιστή, εύκολα και χωρίς κόπο.

Η ανακάλυψη και η ευρεία χρήση του ηλεκτρισμού σήμανε ουσιαστικά τη δεύτερη φάση της Βιομηχανικής Επανάστασης. Χάρη στις μεθόδους μετατροπής της ενέργειας των υδάτων σε ηλεκτρική ενέργεια και της μεταφοράς της σε μεγάλες αποστάσεις, ο ηλεκτρισμός εξαπλώθηκε περαιτέρω. Συνέβαλε στην εξέλιξη των συγκοινωνιών και των επικοινωνιών που επιτάχυναν τη βιομηχανική ανάπτυξη, ενώ σε συνδυασμό με την ανακάλυψη του πετρελαίου δόθηκε τεράστια ώθηση στη βιομηχανική παραγωγή, με σημαντική πρόοδο στην ασφάλεια, την οικονομία και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μονάδων.

Σε τομείς όπως η ιατρική, η συνεισφορά του ηλεκτρισμού είναι εξαιρετικής σημασίας, καθώς με τη χρήση εξειδικευμένων μηχανημάτων μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα το ανθρώπινο σώμα, να εντοπίζουμε τυχόν δυσλειτουργίες και να τις διορθώνουμε άμεσα και αποτελεσματικά. Παράλληλα, ο ηλεκτρισμός έχει καθορίσει την εξέλιξη και άλλων τομέων της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως είναι οι τέχνες, η μεταλλουργία, η ηλεκτρονική κ.ά. Θερμοηλεκτρικοί, υδροηλεκτρικοί, αιολικοί, ηλιακοί και πυρηνικοί σταθμοί χρησιμοποιούνται, επίσης, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο ηλεκτρισμός, από την αρχή της ανακάλυψής του αλλά και με τη μορφή που τον γνωρίζουμε σήμερα, έχει συμβάλει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στη βελτίωση και τη διευκόλυνση της ζωής μας σε πολλά επίπεδα.

Σε ό,τι αφορά την οικιακή χρήση του, θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και να απολαμβάνουμε τα οφέλη του με ασφάλεια. Για να νιώθουμε ακόμα περισσότερο ασφαλείς μέσα στο σπίτι μας, η Anytime κάνει τη διαφορά στην ασφάλιση κατοικίας, με απλές διαδικασίες, ξεκάθαρους όρους και προσιτά ασφάλιστρα.